ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ
αγγλικά
ΠΙΣΩ

Θεραπούλλα Καλαθά (Τούρκικα, Βουλγάρικα)

Άννη Πέτρου (Αγγλικά)

Σοφία Χαραλάμπους (Γαλλικά, Αγγλικά)

Θέα Τρίαρου (Μαθηματικά)

Χριστίνα Περδίου (Βιολογία)

Ελένη Χατζησοφόκλη (Ισπανικά)

Μαρίνα Βιέτροβα (Ρώσικα)