ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥΠΙΣΩ

Στέκας Αντρέας

Σιέγκας Αντρέας

Γιαννακού Αλέξης

Γιαννακοδήμου Ελένη

Κατώλης Αδάμος

Κουμή Άντρη (SBA)

Κουμή Ρένα

Οικονόμου Πανίκκος

Μίσιης Χαράλαμπος