ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

Aliquam dapibus ipsum


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ IELTS!

Το IELTS είναι πιστοποίηση γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας με διάρκεια 2 χρόνων. Η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και χρησιμοποιείται για μεταπτυχιακές σπουδές (Academic Module) ή μετοίκηση σε αγγλόφωνες χώρες (General Module).

Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Η εξέταση του IELTS στην Ελλάδα γίνεται 2 φορές κάθε μήνα στην Αθήνα και κάποιες μέρες τον χρόνο σε άλλες πόλεις. Ο επίσημος φορέας της εξέτασης στην Ελλάδα είναι το Βρετανικό Συμβούλιο που έχει και την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων.

Η γραπτή εξέταση είναι συνήθως Σάββατο και έχει διάρκεια 2:40 ώρες ενώ τα προφορικά έχουν διάρκεια 14 λεπτά. Η ημέρα της προφορικής εξέτασης για την Αθήνα γίνεται από μια εβδομάδα πριν μέχρι και μια ημέρα μετά τα γραπτά. Για τις εξετάσεις εκτός Αθήνας, τα προφορικά είναι συνήθως το απόγευμα της ίδιας μέρας ή την επόμενη μέρα το πρωί.

Περισσότερες πληροφορίες για την ημέρα της εξέτασης: http://www.britishcouncil.gr/exam/cambridge/what-expect

Τα αποτελέσματα βγαίνουν 13 ημερολογιακές μέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης.

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Το IELTS αποτελείται από 4 μέρη:

1) ακουστική κατανόηση, 2) κατανόηση κειμένων, 3) δύο γραπτά κείμενα και 4) προφορική εξέταση.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥREGISTRATIONYOUR RESULTS IN 13 DAYS

ΠΙΣΩ