Ως μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΣΥΦΚ) ακολουθούμε και τηρούμε όλες τις σχολικές αργίες.1η Οκτωβρίου

28η Οκτωβρίου

13 Νοεμβρίου

23 Δεκεμβρίου-6 Ιανουαρίου

30 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα

25η Μαρτίου

1η Απριλίου

Διακοπές του Πάσχα

1η Μαίου

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

ΠΙΣΩ