ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ IELTS

Το IELTS είναι πιστοποίηση γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας με διάρκεια 2 χρόνων. Η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη στην Κύπρο και στο εξωτερικό και χρησιμοποιείται για μεταπτυχιακές σπουδές (Academic Module) ή μετοίκηση σε αγγλόφωνες χώρες (General Module).

Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Η εξέταση του IELTS στην Κύπρο γίνεται 2 ή 3 φορές κάθε μήνα στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Ο επίσημος φορέας της εξέτασης στην Κύπρο είναι το Βρετανικό Συμβούλιο που έχει και την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων.

Η γραπτή εξέταση είναι συνήθως Σάββατο και έχει διάρκεια 2:40 ώρες ενώ τα προφορικά έχουν διάρκεια 15 λεπτά. Η ημέρα της προφορικής εξέτασης για τη Λευκωσία γίνεται από μια εβδομάδα πριν ή τη μέρα της γραπτής και ακουστικής κατανόησης.

Τα αποτελέσματα βγαίνουν 13 ημερολογιακές μέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης.

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Το IELTS αποτελείται από 4 μέρη:

1) ακουστική κατανόηση, 2) κατανόηση κειμένων, 3) δύο γραπτά κείμενα και 4) προφορική εξέταση.


Aliquam dapibus ipsum


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


REGISTRATION


YOUR RESULTS IN 13 DAYS

ΠΙΣΩ