ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ


ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει ευρωπαϊκό σύστημα για την περιγραφή των επιπέδων επικοινωνιακής ικανότηταςτο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση, που χρησιμοποιείται ευρέως από τους σχεδιαστές των κύκλων μαθημάτων, τους καθηγητές-εκπαιδευτές και τους εξεταστικούς φορείς ως βάση για το σχεδιασμό, τη διδασκαλία και τη χορήγηση διπλωμάτων.


C2 Επίπεδο άριστης γνώσης

C1 Επίπεδο πολύ καλής γνώσης

Β2 Επίπεδο καλής γνώσης

Β1 Επίπεδο μέτριας γνώσης

Α2 Επίπεδο βασικής γνώσης

A1 Επίπεδο στοιχειώδους γνώσης

ΠΙΣΩ

ΑΓΓΛΙΚΑ