ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

FEBRUARY 2019

MO

18/02/19

TU

WE

20/02/2019

TH


FR

1. Reading: p. 82

2. Workbook: p. 41, 42


1. Companion: p. 43,44

2. Revision for test Wednesday (27/02/19) look at handouts
600