ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

MAY 2018

MO

TU

8

WE

TH

3

FR


Reading page 122

Vocabulary page 66 COM

Page 62 WB


WRITING PAGE 25 WRITING BOOKLET

PAGES 60-61 WB


600