ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

DECEMBER 2018

MO

10/12/18

TU

WE

12/12/18

TH


FR

1. Reading: p. 54

2. Companion: p. 26, 27   1. Companion: ch. 4C, p. 28 COM

2. Write a paragraph about your pet
600