ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

FEB 2018

FEB 2018

MO

12

WE

14

Reading page 74 CB

Vocabulary page 79 COM


Reading page 76 CB

Vocabulary page 82 COM

Page 33 WB

Writing task booklet page 23


500