ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

DEC 2017

DEC 2017

MO

11

WE

6

Reading page 50 CB

Pages 54-57 COM

Ex. 1,2,3,4 page 22 WB

Writing task page 13 Writing Task Booklet

Reading page 48 CB

Page 50 COM (Vocabulary)

Study pages 51-52 COM

Page 21 WB

Dictation:

(good/well-better-best)

(Bad/badly-worse-worst)

Many/much-more-most

Little-less-least

500