ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

APRIL

TUESDAY

15/04/19

APRIL

THURSDAY

11/04/19

1. Reading: p. 100 CB

2. Know vocabulary p. 76 COM

3. Workbook: p. 40

1. Reading: p. 95 CB

2. Know vocabulary p. 72 COM


300