ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

OCT

TUESDAY

09/10/18

OCT

THURSDAY

11/10/18

1. Handout

2. Know vocabulary p. 20 COM

 1. Writing task booklet: p. 7

2. Reading: p. 28 CB

3. Know vocab. P. 20 COM

300