ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

MAY 2017

MO 22/05/2017

TU

WE 24/05/17

TH

FR 26/05/17

1. Reading: p. 108 CB

2. Dictation: p. 109 CB

3. GB: p. 67, 68
1. Know vocabulary ch. 9C p. 116 COM

2. GB: p. 69-72

3. Dictation: p. 111 CB (irregular verbs)


No homework


300