ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

MAY

TUESDAY

21/05/19

MAY

THURSDAY

23/05/19

1. Coursebook: p. 105, 106

2. Companion: p. 69, 70, 71, 72

1. Companion: p. 73-80 (finish exercises)

300