ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

DEC

TUESDAY

11/12/18

DEC

THURSDAY

06/12/18

1. Reading: p. 52

2. Dictation: p. 52

3. Know vocabulary p. 41 COM

1. Reading: p. 50 CB

2. Know vocabulary p. 38 COM

3. Dictation: clothes (p. 50 CB)

300