ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

FEB

TUESDAY

19/02/19

FEB

THURSDAY

14/02/19

1. Companion: p. 46-49

1. LSLW: p. 77

2. Reading: p. 70, 71

3. Να ξέρω λεξ. σελ. 56 COM


300