ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

DECEMBER 2018

December 2018

Tuesday 11/12/18

Thursday 06/12/18

1. Know vocabulary p. 56 GB


1. Dictation: taxi driver, money, people, chef, doctor, theatre, pilot, fly a plane

2. Reading: p. 48 CB

3. Know vocabulary p. 54 GB
200