ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

FEB 2018

FEB 2018

20

20

Την Πέμπτη θα κάνουμε μια πολύ μικρή άσκηση και θα χρειαστεί να ξέρουν τα ακόλουθα:

Sheep, cow, pig, hen, happy, thin, fast, brave, open, strong, gate, kennel, farm, animals, carrot, potato, snack, meal

Πρέπει να θυμηθούν τις αντωνυμίες: me, you, him, her, us, you, them

Συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός: taller-the tallest

Better-the best, Shorter-the shortest, Smaller-the smallest, Faster-the fastest, Heavier-the heaviest


Ανάγνωση σελ 66 στο αναγνωστικό

Λεξιλόγιο σελ 80 στο λεξικό

Σελ 33 στο βιβλίο ασκήσεων200