ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

FEBRUARY 2019

FEBRUARY 2019

Tuesday 19/02/19

Thursday 14/02/19

1. Know vocabulary p. 80 GB

1. Reading: p. 66 CB

2. Dictation: library, it is raining, wet, noise200