ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

MAY 2019

MAY 2019

Tuesday 21/05/19

Thursday 23/05/19

1. Reading: p. 94 CB


1. Coursebook: p. 99, ex. 2B

2. Speaking & Writing book: p. 13 & 14200