ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

MAR 2018

MAR 2018

27

22

Ανάγνωση σελ 82 βιβλίο ανάγνωσης

Ορθογραφία: ill, sack race, push, fall, clever, jump, prize

Σελ 42 στο βιβλίο ασκήσεων

Ανάγνωση σελ 80 βιβλίο ανάγνωσης

Ορθογραφία: forget-forgot, have-had, say-said, see-saw

Λεξιλόγιο σελ. 99 λεξικό

Σελ. 41 βιλίο ασκήσεων200