ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

DEC 2017

DEC 2017


7

1. Dictation: a) Nn-Zz

B) colours (CB: p. 9, ex.4)

Reading page 44 CB

Dictation: get up, breakfast, brush teeth, meet, tidy, go to bed

Ex. 1,2 page 21 WB

200