ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ARPIL 2019

APRIL 2019

Tuesday 15/04/19

Thursday 18/04/19

1. Reading: p. 90, 91 CB

2. Know vocabulary p. 108 GB

3. Dictation: beach, leaves, gold, seasons, spring, summer, autumn, winter

1. Grammar book: p. 112+113

Happy Easter!200