ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

OCT 2018

OCT 2018

Tuesday 16/10/18

Thursday 18/10/18

1. Ορθ: man→men, woman→women, child→children, tooth→teeth, foot→feet, mouse→mice


2. Αναγ. σελ. 28 CB

1. Να ξέρω λεξ. σελ. 24 GB

2. Φυλλάδιο   200