ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

MAR 2018

MAR 2018


ΔΕΥΤΕΡΑ 26

ΤΕΤΑΡΤΗ 21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάγνωση σελ 64

Ορθογραφία: jumper, shirt, scarf, skirt dress, trousers, jacket

Σελ 34 στο βιβλίο ασκήσεων

Λεξιλόγιο σελ 82 στη Γραμματική

Ανάγνωση σελ 62 Βιβλίο Ανάγνωσης

Σελ 33 βιβλίο ασκήσεων

Λεξιλόγιο σελ. 80 Γραμματική

Ορθογραφία: play (παίζω), read (διαβάζω), hold (κρατώ), watch (παρακολουθώ, wear (φορώ)


100