ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

December 2018

December 2018


ΔΕΥΤΕΡΑ 10/12/18

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12/18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Grammar book: p. 33,34

2. Dictation: sock, bookcase, bath


1. Reading: p. 28 CB

2. Dictation: one, two, three, four, five 3. Grammar book: p. 35-37


100