ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

FEB 2018

FEB 2018


ΔΕΥΤΕΡΑ 12

ΤΕΤΑΡΤΗ 14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάγνωση σελ 50 στο αναγνωστικό

Ορθογραφία: man–men, child-children, woman–women, tooth–teeth, foot–feet

Σελ 26 στο βιβλίο ασκησεων

Ανάγνωση σελ 54-55 αναγνωστικό

Γραμματική: Σελ 66 ασκ 1,2

Σελ 67 ασκ 3

Σελ 68 ασκ 4,5

Σελ 70-71 ασκ 1,2,3,4,5,6,7
100