ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

APRIL 2019

APRIL 2019


ΔΕΥΤΕΡΑ 15/04/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/04/19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Workbook: p. 32

2. Reading: p. 62 CB

3. Dictation: ball, football, park, spaghetti, clothes  


1. Ανάγνωση σελ. 64 CB 2. Ορθ= jumper, shirt, scarf, skirt, dress  

3. Workbook: p. 33

4. Monday 22/04/19- extra lesson (10-11:30’)


100