ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

October 2018

OCT 2018


ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάγνωση σελ. 8 (2 parts)


1. Ορθογραφία: book, notebook, pencil, rubber

2. Βιβλίο Γραμμ. Σελ. 14 + 15

3. Ανάγνωση σελ. 8100