ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

MAY 2019

MAY 2019


ΔΕΥΤΕΡΑ 20/05/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/05/19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Reading: p. 72 CB

2. Dictation: hole, water, paper, rubbish, bin

3. Workbook: p. 39 + 40

1. Reading: p. 74 CB

2. Dictation: newspaper, homework, magazine, planet, toy

3. Workbook: p. 41, 42  


100