ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

FEBRUARY 2019

February 2019


ΔΕΥΤΕΡΑ 18/02/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/02/19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ανάγνωση σελ. 44 CB

2. Ορθ= ant, jar, nose, leaf  

1. Ορθ= 11 eleven-> 15 fifteen

2. Γραμ. σελ. 54,55,56

3. Ανάγνωση: σελ. 42 CB

 


100