ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

DEC 2017

DEC 2017


ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12/17

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12/17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάγνωση σελ 30 CB

Ορθογραφία: bus, car, ice cream van, boy

Λεξιλόγιο σελ 39 (Words and Grammar)

1. Να ξέρω λεξ. σελ.

98 (GB)

2. Ανάγνωση σελ. 82 CB

3. Ορθ= Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
100